Αλλαγή βύσματος τροφοδοσίας laptop

Συνήθη συμπτώματα βλάβης βύσματος τροφοδοσίας είναι όταν το laptop :
Δεν φορτίζει καθόλου ή φορτίζει περιοδικά
Αναβοσβήνει το λαμπάκι φόρτισης όταν κουνάτε το βύσμα
Σε κάποιες περιπτώσεις είναι απαραίτητη η αντικατάσταση του βύσματος με καινούργιο αλλά σε πολλές περιπτώσεις επιδιορθώνεται και το υπάρχον με μικρότερο κόστος.

Επισκευή βάση οθόνης

Επισκευή βάσης οθόνης