Αντικατάσταση Inverter οθόνης laptop

Ο inverter δίνει φωτεινότητα στην οθόνη. Το σύμπτωμα βλάβης όταν υπάρχει πρόβλημα στον inverter, είναι να εμφανίζεται πολύ αμυδρά και με χαμηλή φωτεινότητα η εικόνα. Η αντικατάσταση είναι μια διαδικασία που δεν απαιτεί πολύ χρόνο. Πολλές φορές επιδιορθώνεται και ο υπάρχον inverter με μικρότερο κόστος.

Αντικατάσταση Inverter Οθόνης

Αντικατάσταση Inverter Οθόνης