Επισκευή βάση οθόνης laptop

Σπασμένος βραχίονας, βάση ή ραγισμένο σώμα (πλαστικό) συνήθως παρουσιάζεται μετά από πτώση του laptop σας. Επισκευάζεται ή αντικαθιστάται κατά περίπτωση.

Επισκευή βάση οθόνης

Επισκευή βάση οθόνης