Επισκευή power button iphone θεσσαλονίκη

Σε περίπτωση που δεν λειτουργεί σωστά το Power Button του iphone σας, γίνεται αντικατάσταση του με ΟΕΜ ανταλλακτικά σε ελάχιστο χρόνο.

 iPhone 4-4s  iPhone 5   iPhone 5c  iPhone 5s
Σπασμένη οθόνη iphone θεσσαλονίκη Σπασμένη οθόνη iphone θεσσαλονίκη Σπασμένη οθόνη iphone θεσσαλονίκη
       
Επισκευή power button iphone θεσσαλονίκη

Επισκευή power button iphone θεσσαλονίκη