Η MICRO COMPUTER, ιδρυθείσα το 1983, δραστηριοποιείται στην πώληση και παροχή υπηρεσιών Η/Υ, δικτύων καθώς και επίλυσης προβλημάτων πάσης φύσεως εφαρμογών λειτουργίας, για Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, Δημόσιες επιχειρήσεις και Οργανισμούς, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα καθώς και παραγωγικούς φορείς.

Ενδεικτικά αναφέρονται το ΑΠΘ, Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης, Κέντρο κοινωνικής πρόνοιας

Κεντρικής Μακεδονίας, Ινστιτούτα και ΝΠΙΔ, επίσης εργοστάσια και εμπορικές επιχειρήσεις.

Μέσω της ITDIGITAL.GR η MICRO COMPUTER συμπληρώνει τις δραστηριότητες της όπως η κατασκευή ιστοσελίδων, e-shop, επαγγελματικών φωτογραφιών και βιντεοσκοπήσεων για εταιρείες, στα πλαίσια του ψηφιακού marketing.

– Βράβευση της MICRO COMPUTER SYSTEMS από τον σύνδεσμο Πληροφορικής της Βορείου Ελλάδος
– Για την προσφορά της εταιρίας στην ανάπτυξη της πληροφορικής στην Βόρειο Ελλάδα από το 1983
– Βραβείο καινοτομίας για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων λογισμικού (Περιφέρεια Θεσσαλονίκης)