Καμμένη κάρτα γραφικών laptop

Ένα πολύ συχνό πρόβλημα είναι αυτό της καμμένης κάρτας γραφικών που βρίσκεται πάνω στη μητρική πλακέτα ή σε επιπρόσθετη κάρτα. Το πρόβλημα δημιουργείται από υπερθέρμανση λόγω ανεπαρκούς εξαερισμού στον ανεμιστήρα του laptop. Η επιδιόρθωση γίνεται με την μέθοδο του reflow ή του reballing. Το ποσοστό επιτυχίας πλησιάζει το 90% και συνοδεύεται από εγγύηση.

 

Καμμένη κάρτα γραφικών laptop

Καμμένη κάρτα γραφικών laptop