Πρόβλημα στη δόνηση iphone θεσσαλονίκη

Αντιμετωπίζεται πρόβλημα με την δόνηση του iphone σας; Υπάρχει δυνατότητα να γίνει αντικατάσταση του ελαττωματικού εξαρτήματος.

 iPhone 4-4s  iPhone 5   iPhone 5c  iPhone 5s
Σπασμένη οθόνη iphone θεσσαλονίκη Σπασμένη οθόνη iphone θεσσαλονίκη Σπασμένη οθόνη iphone θεσσαλονίκη
       

 

Πρόβλημα στη δόνηση iphone θεσσαλονίκη

Πρόβλημα στη δόνηση iphone θεσσαλονίκη