Σπασμένη οθόνη iphone θεσσαλονίκη

Σπασμένη οθόνη iphone θεσσαλονίκη
Σε περίπτωση που έσπασε η οθόνη του iphone σας γίνεται αντικατάσταση με ΟΕΜ ανταλλακτικά σε ελάχιστο χρόνο.

 iPhone 4-4s  iPhone 5   iPhone 5c  iPhone 5s
Σπασμένη οθόνη iphone θεσσαλονίκη Σπασμένη οθόνη iphone θεσσαλονίκη Σπασμένη οθόνη iphone θεσσαλονίκη
       

 

Σπασμένη οθόνη iphone θεσσαλονίκη