Η εταιρεία μας παρέχει επαγγελματικές υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης σε επίπεδο Hardware και Software σε Οργανισμούς του Δημοσίου, Ιδρυμάτων, Εκπαιδευτικών Φορέων, Ινστιτούτων κλπ.

Οι τεχνικοί μας σας παρέχουν ένα σύνολο υπηρεσίων διασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία της επιχείρησής σας όπως:

Επισκευή και αναβάθμιση παντός τύπου Server, PC και laptop όπως επίσης και περιφερειακών. Εγκατάσταση-επιδιόρθωση και αναβάθμιση ενσύρματων και ασύρματων τοπικών δικτύων παρέχοντας ασφάλεια του δικτύου και των αρχείων. Εγκατάσταση και ρύθμιση λειτουργικών συστημάτων. Επιδιόρθωση προβλημάτων λογισμικού (Software). Εφαρμογές-λειτουργίες συντήρησης μέσω διαδικτύου. (Remote Support). Ανάκτηση δεδομένων, μεταφορά αρχείων , αντίγραφα αρχείων. Πωλήσεις Η/Υ και περιφερειακών σε τιμές ημιχονδρικής.