Πτώση υγρών

Η επισκευή μετά από πτώση υγρών είναι επιβεβλημένη.

Κόστος: από 35 €

Posted in Apple, macbook.