Αλλαγή βύσματος τροφοδοσίας

Αλλαγή βύσματος τροφοδοσίας

Συνήθη συμπτώματα βλάβης βύσματος τροφοδοσίας είναι όταν το laptop :
Δεν φορτίζει καθόλου ή φορτίζει περιοδικά
Αναβοσβήνει το λαμπάκι φόρτισης όταν κουνάτε το βύσμα
Σε κάποιες περιπτώσεις είναι απαραίτητη η αντικατάσταση του βύσματος με καινούργιο αλλά σε πολλές περιπτώσεις επιδιορθώνεται και το υπάρχον με μικρότερο κόστος.

Από 30€ έως 45€

Posted in Laptop.