Επιδιόρθωση μετά από πτώση υγρών

Αν έχει πέσει κάποιο υγρό στο laptop σας, μην επιχειρήσετε να το ενεργοποιήσετε γιατί μπορεί να προκληθεί μόνιμη βλάβη. Αφαιρέστε την μπαταρία και φέρτε μας το laptop στο κατάστημα ώστε να προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες επιδιόρθωσης.

Aπό 40€ έως 68€

Posted in Laptop.